Hľadáte pomoc?

Informácie o ochrane a používaní osobných údajov

Vo svete, kde je ochrana súkromia určovaná zákonom, je nutné informovať vás, že náš projekt sa nimi musí riadiť tiež. To znamená, že máme za povinnosť vás informovať, že všetky údaje, ktoré poskytujete nášmu webu, sú výlučne použité pre riadne fungovanie webových stránok.

Ak užívateľ nesúhlasí so zobrazovaním svojich údajov, ako je meno či e-mailová adresa, má možnosť zvoliť si využívanie interného komunikačného systému, pomocou ktorého vie každý komunikovať s klientmi či so zadávateľmi.

Ak ponuka nemá určenú dobu trvania, sú všetky údaje uchovávané po dĺžku jedného roku, prípadne do doby, kedy vyplníte fomulár so žiadosťou o odstránenie osobných údajov, ktorý nájdete na tejto linke.

Pre prípad, že si želáte skontrolovať údaje, ktoré o vás evidujeme, môžete tak spraviť na tomto link, kde zadáte vašu e-mailovú adresu a dostanete informácie o tom, či vás evidujeme, alebo nie.